27 najviše oštećenih domaćinstava oslobođeno plaćanja komunalne i vodne naknade

27 najviše oštećenih domaćinstava oslobođeno  plaćanja komunalne i vodne naknade

U ponedjeljak, 09. veljače ove godine s početkom u 19 sati održana je 17. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec.
Na dnevnom redu našlo se ukupno 7 točaka, a najznačajnje su bile Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine, donošenje Odluke o ustroju baze podataka o kupoprodajnim cijenama nekretnina na području Općine Gornji Kneginec, kao i donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda zbog elementarne nepogode.
Uslijed poplava i klizišta tla u drugom polugodištu 2014. godine, oštećen je veći broj stambenih i gospodarskih objekata na području Općine Gornji Kneginec. Na objektima je nastala veća materijalna šteta. U nizinskom dijelu općine, prvenstveno u naseljima Gornji Kneginec i Turčin, oštećeni su objekti uslijed poplava. Nastale su štete na gospodarskim i stambenim građevinama. Štete uslijed klizanja tla najvećim dijelom su nastale na stambenim objektima i kućama za odmor na području naselja Varaždin Breg.
S obzirom da se do danas Vlada Republike Hrvatske, a analogno tome ni Županija, nisu očitovali da li će se oštećenicima isplatiti šteta, Općina Gornji Kneginec odlučila je i izvan tog procesa pomoći svojim građanima koji su najviše oštećeni.
Popis obveznika komunalne naknade za koje je općinski načelnik predložio oslobađanje od plaćanja tijekom 2015. godine, izrađen je temeljem prijavljenih šteta i izvršenih očevida Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Gornji Kneginec.
Slijedom navedenog, općinski načelnik predložio je Općinskom vijeću da se obveznike plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda, a koji su prijavili štetu na stambenim objektima uslijed poplava i klizišta tla tijekom 2014. godine na području općine Gornji Kneginec, a Povjerenstvo je utvrdilo da je šteta nastala, oslobodi obveze plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda. Oslobađanje od plaćanja komunalne i vodne naknade odnosi se samo za 2015. godinu, a od plaćanja oslobođeno je ukupno 20 domaćinstava zbog plavljenja kuća te 7 domaćinstava zbog oštećenja kuća zbog pojave klizišta.
Općina Gornji Kneginec će tako, osim što je najviše oštećene oslobodila plaćanja komunalne naknade, ukupan iznos vodne naknade umjesto tih 27 domaćinstava sama doznačiti Hrvatskim vodama.
U nastavku sjednice Općinskog vijeća donesen je i Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskom poslovanju u svezi upravljanja grobljem tijekom 2014. godine, donesena je i odluka vezano uz Prijedlog sporazumne izmjene granica između Općine Sveti Ilija i Općine Gornji Kneginec, raspoređena su sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornji Kneginec za 2015. godinu, te je donesena Odluka o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova-održavanja nerazvrstanih cesta tijekom ove godine.
Na prijedlog Povjerenstva o otvaranju odnosno analizi pristiglih ponuda, Općinsko vijeće je odlučilo da će nerazvrstane ceste na području Općine Gornji Kneginec tijekom 2015. godine održavati ponuditelj-tvrtka PZC Varaždin d.d. iz Varaždina.