Općina sufinancira sa 50% edukaciju za uporabu pesticida

Općina sufinancira sa 50% edukaciju za uporabu pesticida

Nakon što je Općina Gornji Kneginec u Kneginečkom listu objavila poziv zainteresiranima za "Edukaciju korisnika za održivu uporabu pesticida", ovih dana završena je prijava korisnika koji žele proći edukaciju i položiti ispit za rukovanje pesticidima.
Za navedenu edukaciju prijavilo se ukupno 208 kandidata, što dokazuje da su naši mještani prepoznali važnost ove edukacije, a tako veliki broj zainteresiranih pomogao nam je da smo uspjeli s Pučkim otvorenim učilištem iz Varaždina dogovoriti znatno manju cijenu edukacije u iznosu od 260 kuna po polazniku (početna cijena svih ponuđača bila je cca 380-400 kuna, a nakon pregovora postignuta je cijena od 260 kuna po kandidatu što uključuje edukaciju, polaganje ispita i iskaznicu).
S obzirom da Općina Gornji Kneginec za svoje mještane subveniconira edukaciju sa 50 % iznosa, mještanina-polaznika isto će koštati samo 130 kuna jer će razliku do pune cijene od 260 kuna uplatiti Općina Gornji Kneginec.
Edukacija korisnika za održivu uporabu pesticida održavati će se 16, 17. i 18. veljače ove godine s početkom u 16 sati u društvenom domu u Knegincu Donjem.
Polaznici na edukaciju sa sobom trebaju donijeti:
1. osobnu iskaznicu,
2. OIB,
3. kopiju svjedodžbe zadnje završene škole (minimalno osnovna) ili potvrdu o završenom školovanju koju izdaje škola ili kopiju radne knjižice iz koje je vidljivo završeno obrazovanje.
Osim sufinanciranja u iznosu od 50 % od strane Općine, mještani su posebno pohvalili što neće morati ići svaki zasebno na predavanja u Varaždin, već će svi zajedno edukaciju i polaganje ispita organizirano odraditi na području općine.