Započela edukacija korisnika za održivu uporabu pesticida

Započela edukacija korisnika za održivu uporabu pesticida

U Općini Gornji Kneginec počela je edukacija korisnika za održivu uporabu pesticida, koja će se održati kroz tri dana odnosno petnaest školskih sati.

Program edukacije namijenjen je osobama koje koriste pesticide za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji, pri održavanju parkova, okućnica, sportskih terena i ostalih javnih površina ili se bave njihovom proizvodnjom, skladištenjem i prodajom.

Cilj edukacije je osigurati održivu uporabu pesticida smanjenjem rizika i učinaka uporabe za zdravlje ljudi i okoliš, poticanje postupaka integrirane zaštite bilja.

Interes je iskazalo je 208 kandidata polaznika, koji su ozbiljno shvatili važnost edukacije za polaganje ispita za rukovanje pesticidima.

Općina Gornji Kneginec za svoje mještane subvencionira edukaciju sa 50% iznosa, što iznosi 130,00 kuna po polazniku. Isto tako važno je spomenuti da će se na jesen ove godine organizirati još jedna edukacija, zbog velikog interesa građana, a objava će biti u „Kneginečkom listu," web stranicama općine i na oglasnim pločama.