Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od klizišta

Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od klizišta

Na internetskim stranicama Varaždinske županije objavljen je Javni poziv za prikupljanje prijava fizičkih osoba za dodjelu sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od klizišta. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava fizičkih osoba za dodjelu sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od klizišta nastalih na stambenim objektima, do i nakon proglašenja elementarnih nepogoda na području Varaždinske županije u 2014. godini.
Sredstvima Županijskog proračuna za 2015. godinu u iznosu od 150.000,00 kuna, sufinancirat će se sanacija šteta od klizišta fizičkim osobama nastalih do i nakon proglašenja elementarnih nepogoda na području Varaždinske županije i to troškovi za usluge izrade projektne dokumentacije za sanaciju šteta od klizišta te troškovi za radove na sanaciji šteta od klizišta.
Visina sredstava pomoći po pojedinoj fizičkoj osobi utvrđuje se na način ukoliko je procijenjena šteta veća od 50.000,00 kuna iznos sredstava pomoći može iznositi maksimalno do 15.000,00 kuna, ukoliko je procijenjena šteta od 25.000,00 do 50.000,00 kuna iznos sredstava pomoći može iznositi maksimalno do 10.000,00 kuna te ukoliko je procijenjena šteta manja od 25.000,00 kuna iznos sredstava pomoći može iznositi maksimalno do 5.000,00 kuna.
Prijave se dostavljaju u pisanom obliku, isključivo preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom ponuditelja te adresom ponuditelja, na adresu „Povjerenstva za provedbu postupka dodjele sredstava pomoći fizičkim osobama za djelomičnu sanaciju šteta od klizanja tla", Varaždinska županija, Franjevački trg 7, 42 000 Varaždin. Rok za dostavu prijava je 30 (trideset) dana od dana objave.

 

IZVOR: www.varazdinska-zupanija.hr