Energetska obnova obiteljskih kuća - poziv na predavanje

Energetska obnova obiteljskih kuća - poziv na predavanje

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 30. travnja ove godine Javni poziv fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Na javni poziv se mogu javiti svi građani koji zadovoljavaju uvjete propisane javnim pozivom, a prijava se šalje direktno Fondu.

Natječajna dokumentacija može se preuzeti na web stranicama www.fzoeu.hr ili u prostorijama Općine Gornji Kneginec u Turčinu, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c.

Općina Gornji Kneginec organizira predavanje koje će se održati u četvrak, 07. svibnja 2015. godine s početkom u 19 sati.

Predavanje će se održati u Društvenom domu u Turčinu, a namijenjeno je svim fizičkim osobama koji imaju obiteljske kuće na području općine.

Na predavanju će građani od ovlaštenog energetskog certifikatora dobiti informacije o potrebnoj dokumentaciji za prijavu, o tome što se sufinancira i kako se prijaviti. Nakon predavanja odgovarati će se na pitanja sudionika.