Rekonstrukcija plinovoda u dijelu Topličke ulice

Rekonstrukcija plinovoda u dijelu Topličke ulice

Započeli su radovi na rekonstrukciji srednjetlačnog čeličnog plinovoda u Topličkoj ulici u Knegincu Gornjem od spoja na postojeći plinovod kod državne ceste D-3 (semafori na početku Topličke) do spoja na postojeći plinovod na raskrižju Topličke sa ulicom A.Starčevića (kod „Mirana").
Novi plinovod biti će od polietilenskih cijevi PE-HD 100, polagati će se uz trasu postojećeg starog plinovoda u duljini od 1.143 m, a u skladu sa utvrđenim posebnim uvjetima izdanima od strane javnopravnih tijela.
Investitor rekonstrukcije predmetnog plinovoda je Termoplin d.d. Varaždin. Osim polaganja cijevi novog plinovoda, izvesti će se i novi priključci prema korisnicima, te će dosadašnja unutarnja plinska brojila biti izmaknuta iz objekata te postavljena u vanjskim ormarićima, na ili uz objekat.