Održano predavanje na temu energetske obnove kuća

Održano predavanje na temu energetske obnove kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 30. travnja ove godine Javni poziv fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Na javni poziv se mogu javiti svi građani koji zadovoljavaju uvjete propisane javnim pozivom, a prijava se šalje direktno Fondu. Natječajna dokumentacija može se preuzeti na web stranicama www.fzoeu.hr ili u prostorijama Općine Gornji Kneginec u Turčinu, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c.
Općina Gornji Kneginec organizirala je predavanje koje se održalo u četvrak, 07. svibnja 2015. godine s početkom u 19 sati.
Predavanje se održalo u Društvenom domu u Turčinu, a bilo je namijenjeno je svim fizičkim osobama koji imaju obiteljske kuće na području općine.
Na predavanju su građani od ovlaštenog energetskog certifikatora dobili informacije o potrebnoj dokumentaciji za prijavu, o tome što se sufinancira i kako se prijaviti, te su postavljali pitanja vezano uz pojedinačne slučajeve.