Podjela humanitarnih paketa (FEAD)

Podjela humanitarnih paketa (FEAD)

Općina Gornji Kneginec u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Varaždin izvršila je treću, ujedno i završnu, isporuku humanitarnih paketa putem projekta „Humanitarni paket za središnju Hrvatsku“ čija je provedba započela u ožujku 2017. godine, a koji se financira iz sredstava Fonda europske pomoći za najpotrebnije – FEAD i odobren je od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ukupna vrijednost paketa u sve tri podjele iznosi preko 600.000 kuna, a projektom je obuhvaćeno 1.823 socijalno ugroženih stanovnika grada Varaždina te općina Gornji Kneginec, Beretinec, Cestica, Jalžabet, Petrijanec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica.
Općina Gornji Kneginec ima 56 socijalno ugroženih korisnika koji su obuhvaćeni ovim programom, a u trećoj isporuci, uz prehrambene, primili su i higijenske pakete. Podjela humanitarnih paketa, kao i prethodnih dva puta, izvršena je na kućne adrese korisnika, a osobno ih je uručio zamjenik općinskog načelnika Robert Đuranec.