Denivelacija pješačkog prijelaza Vukovarska-Toplička

Denivelacija pješačkog prijelaza Vukovarska-Toplička

Nakon izrade elaborata i dobivene suglasnosti od Hrvatskih cesta, prišlo se spuštanju cestovnih rubnika i denivelaciji pješačkih staza na križanju Topličke i Vukovarske ulice sa državnom cestom D-3.
Radove na spuštanju rubnika i deniveliranju pješačkih staza izvodi tvrtka Niskogradnja Knežević, a iste financira Općina Gornji Kneginec.
Ovime je završen ovogodišnji plan obilježavanja pješačkih prijalaza „zebrama“ i njihove prilagodbe osobama s teškoćama u kretanju. Ukupno je obilježeno i prilagođeno 8 pješačkih prijelaza na općinskom području, a izradu potrebne dokumentacije i same prilagodbe prijelaza financirala je Općina Gornji Kneginec.

Galerija slika