Potpisan ugovor o sufinanciranju Aglomeracije Varaždin

Potpisan ugovor o sufinanciranju Aglomeracije Varaždin

U srijedu, 11. listopada 2017. godine u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda, u Zagrebu održano je svečano potpisivanje Ugovora o sufinanciranju i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda, a u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“.
Ugovor je u ime Općine Gornji Kneginec potpisao općinski načelnik Goran Kaniški, a Općina je navedeni ugovor sklopila sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Hrvatskim vodama, Gradom Varaždinom, Općinom Beretinec, Općinom Cestica, Općinom Maruševec, Općinom Petrijanec, Općinom Sračinec, Općinom Sveti Ilija, Općinom Trnovec Bartolovečki, Općinom Vidovec, Općinom Vinica i društvom Varkom d.d. Varaždin.
Sredstva su dodjeljena za financiranje provedbe 6 investicijskih projekata vodnokomunalne infrastrukture, među kojima je i projekt Aglomeracije Varaždin u koju spada i izgradnja kanalizacije na području Općine Gornji Kneginec.
Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih EU sredstava za ovih 6 projekata iznosi više od 1,0 mld. kn dok je ukupna prihvatljiva vrijednost projekata procijenjena na više od 1,4 mld. kn.
U svrhu realizacije ovog projekta, te sufinanciranja iz Kohezijskog fonda Europske unije, Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec je na 30. sjednici održanoj dana 29. rujna 2016. godine donijelo Odluku o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Varaždin“, te je na svojoj sjednici održanoj 05. listopada ove godine Općinsko vijeće odobrilo i sklapanje Ugovora o sufinanciranju projekta od strane Općine Gornji Kneginec.
Iznos sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta od strane Općine Gornji Kneginec iznosi 2,10 % ukupnog iznosa sufinanciranja od strane jedinica lokalne samouprave, odnosno 823 tisuće kuna bez PDV-a.
Ukupna procijenjena vrijednost projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Varaždin“ iznosi do 856 milijuna kuna s neprihvatljivim troškovima i porezom na dodanu vrijednost, dok ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta iznosi do 684,6 milijuna kuna, s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje Projekta.

Galerija slika