Usvojen općinski proračun za 2018. godinu

Usvojen općinski proračun za 2018. godinu

U ponedjeljak, 20. studenog ove godine u prostorijama Općine Gornji Kneginec održana je sedma redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec, a na dnevnom redu našlo se ukupno 12 točaka dnevnog reda. Sjednici je nazočilo svih 15 vijećnika, a sve predložene odluke su nakon rasprava i prihvaćene.
Općinski Proračun za iduću godinu usvojen je na prijedlog općinskog načelnika u iznosu od 25 milijuna kuna, kao i njegove projekcije za 2019. i 2020. godinu.
Uz Proračun doneseni su i prateći akti kao što su Program javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu, Program javnih potreba u području komunalne, stambene i djelatnosti uređenja prostora, te zaštite okoliša na području Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu, Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu i Program gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2018. godini.
Najznačajnije investicije uvrštene u Proračun Općine Gornji Kneginec za iduću godinu su izgradnja Vatrogasnog doma DVD Kneginec Gornji, prenamjena zgrade dosadašnjeg dječjeg vrtića u Školskoj ulici u Gornjem Knegincu u objekt javne namjene, izgradnja spojne ceste Toplička-Knegingradska, izgradnja nerazvrstanih cesta i pješačkih staza, infrastruktura u Poduzetničkoj zoni, projekt Turističko-rekreativne zone na Varaždinbregu, sufinanciranje izgradnje kanalizacije putem Aglomeracije Varaždin, izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete, održavanje cesta i javnih površina, nastavak izgradnje street workoout parkova te niz manjih projekata, kao i sredstva potrebna za subvencioniranje poduzetništva, za društveni život općine, te provođenje socijalne politike tijekom iduće godine.
Tako će i iduće godine biti isplaćena „uskrsnica“ za umirovljenike, za nezaposlene osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje, te za osobe prijavljene na Centru za socijalnu skrb Varaždin koji su korisnici zajamčene minimalne naknade.
U Proračunu za iduću godinu predviđena su i uvećana sredstva za isplatu jednokratne novčane naknade za opremu novorođenčeta (rodiljne naknade) u iznosu od 2 tisuće kuna po djetetu, a do sada je ta naknada iznosila tisuću kuna.
U odnosu na tekuću 2017.godinu, u proračunu za iduću godinu smanjena su sredstva za rad političkih stranaka sa 70 tisuća kuna na 8.250 kuna godišnje, te nisu predviđena sredstva za mjesne izbore jer je, temeljem dogovora na međustranačkom vijeću, odlučeno da se neće održati izbori za vijeća mjesnih odbora, već će se participacija građana u odlučivanju na najnižoj razini u državi ostvarivati direktno putem zborova građana po naseljima koje će sazivati općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća, kao što je to bila praksa već ove godine.
Upravo kroz te uštede, smanjenjem sredstava za političke stranke i neodržavanjem izbora za mjesne izbore, osigurano je povećanje sufinanciranja rada općinskog vrtića za 100 tisuća kuna godišnje, odnosno sa ukupno 1.230.000,00 kuna.
Nakon usvajanja općinskog proračuna za iduću godinu i pratećih akata, općinski vijećnici donijeli su i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornji Kneginec kojom je regulirano pitanje mjesne samouprave i način sazivanja zborova građana po naseljima, te je donesena odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Gornji Kneginec kojom se iz iste brišu odredbe vezane uz ukinuti porez na nekretnine, a sukladno odredbama Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima.
U nastavku sjednice općinski vijećnici donijeli su Odluku o financiranju produženog boravka učenika Osnovne škole Kneginec Gornji u 2018. godini, a za što je u općinskom proračunu za iduću godinu osigurano 100 tisuća kuna.
Prihvaćen je i Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu, te je dana prethodna suglasnost Općinskog vijeća na nacrt Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Bubamara
Pred sam kraj sjednice, temeljem provedenog postupka nabave, općinski vijećnici donijeli su odluku o sklapanju ugovora broj 84/2017 sa tvrtkom OPREMA RADMAN iz Zagreba, a za dobavu i ugradnju kuhinjske opreme za novoizgrađeni dječji vrtić u Gornjem Knegincu, s cijenom u iznosu od 230 tisuća kuna, te je zbog više radnji koje su po mišljenju struke morale biti izvedene tijekom radova, odobreno i sklapanje Aneksa br.2 Ugovoru br.47/2016 za izgradnju dječjeg vrtića s postojećim izvođačem radova, kako bi se po sklapanju istog moglo pristupiti izradi okončane situacije.