Održana osma sjednica Općinskog vijeća

Održana osma sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće održalo je svoju osmu sjednicu u utorak, 05. prosinca sa početkom u 18 sati. Na dnevnom redu našlo se ukupno pet točaka dnevnog reda, te su sve raspravljene i jednoglasno prihvaćene.
Pod prvom točkom donijeta je Odluka o sklapanju Ugovora o nabavi ostale opreme za dječji vrtić, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i provedenom postupku javne nabave. Do roka za dostavu ponuda zaprimljeno je 5 ponuda, a kao najpovoljnija je ocijenjena i odabrana ponuda tvrtke Školski servis d.o.o., s cijenom u iznosu od 600.627,50 kuna
Općinski vijećnici raspravili su i donijeli Odluku o sklapanju Ugovora za izradu izvedbenog projekta sanacije klizišta BN 36-2017 koje ugrožava 20-tak objekata na površini od ukupno 8 ha, a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave. Do roka za dostavu ponuda zaprimljene su 3 ponude, a kao najpovoljnija je odabrana ponuda tvrtke GEOS-INFO d.o.o. iz Varaždina sa cijenom od 93.500,00 kn bez PDV-a.
Pod trećom točkom dnevnog reda donijete su i izmjene Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi kojima će se omogućiti obračun komunalne naknade za nekretnine na području vojnog skladišta Varaždin Breg, Banjščina u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojim upravlja Ministarstvo obrane.
Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske Broj: U-I-4637/2014, U-I-5903/2014, U-I-126/2016, U-I-964/2016, U-I-1956/2016 od 11. srpnja 2017. godine pokrenut je postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i ukinuti su članci 19. stavak 1. i 26. Zakona o upravljanju i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 94/13 i 18/16) u dijelu koji glasi „komunalne naknade“.
To znači da Republika Hrvatska nije oslobođena od plaćanja komunalne naknade za nekretnine u državnom vlasništvu.
U nastavku sjednice donesen je i Plan korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2018.godinu, prema kojem će se prihodi od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta koristiti za sređivanje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja poljoprivrednog zemljišta na području Općine Gornji Kneginec, a prihodi od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koristiti će se za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta na području Općine Gornji Kneginec.
Kao zadnja točka dnevnog reda donesena je Odluka o oslobađanju od vraćanja studentske stipendije, a za studenta koji je studiranje bio prisiljen prekinuti zbog zdravstvenih razloga.

Galerija slika