Postava pregradnih zavjesa u športsku dvoranu

Postava pregradnih zavjesa u športsku dvoranu

U športskoj dvorani Osnovne škole Kneginec Gornji započela je montaža dviju pregradnih zavjesa na dizanje sa elektro pogonom.
Obzirom da je za potrebe osnovne škole i novog vrtića postavljena nova trafostanica, te više nema limita u pogledu električne energije, dogovoreno je da Varaždinska županija, kao osnivač osnovnih škola, krene u postupak nabave pregradnih zavjesa na dizanje sa elektro pogonom čijom montažom na strop dvorane će se dvorana za potrebe nastave moći povremeno podijeliti na dva dijela, te samim time racionalnije iskoristiti.
Vrijednost nabave i montaže pregradnih zavjesa na dizanje sa elektro pogonom je 248 tisuća kuna, a sve troškove u potpunosti snosi Varaždinska županija.