Operativni vatrogasci i ove godine oslobođeni plaćanja komunalne naknade

Operativni vatrogasci i ove godine oslobođeni plaćanja komunalne naknade

U srijedu, 31. siječnja, s početkom u 19 sati, održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec.
Na dnevnom redu našlo se ukupno 8 točaka dnevnog reda, te su nakon rasprave svi prijedlozi odluka i prihvaćeni.
Pod prvom točkom dnevnog reda prihvaćeno je Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine, a nakon toga Vijeće je svoj rad nastavilo donošenjem Odluke o sklapanju Ugovora o javnoj nabavi opskrbe električnom energijom.
Način prikupljanja komunalnog otpada
Nakon toga donesena je Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gornji Kneginec, te je donesena i Odluka o dodjeli javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gornji Kneginec.
U nastavku sjednice Općinskog vijeća donesena je i odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupa birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornji Kneginec, u iznosu od 500 kuna po vijećniku godišnje, odnosno po vijećnici godišnje 550 kuna.
Novi programi u dječjem vrtiću
Donesena je i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića „Bubamara“ kojom su utvrđeni kraći programi vrtića (sportsko-zdravstveni program, program ritmike i suvremenog plesa, folklorni program, glazbeni program...),te njihovo trajanje i cijene.
Općinski vijećnici upoznati su i sa Analizom stanja sustava civilne zaštite Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu, te su prihvatili Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Gornji Kneginec za tekuću 2018. godinu.
Po posljednjom točkom dnevnog reda, na prijedlog općinskog načelnika, donesena je Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda za operativne vatrogasce dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine Gornji Kneginec, njih ukupno 30 (15 vatrogasaca iz DVD Kneginec Gornji, te po 5 vatrogasaca iz DVD Kneginec Donji, DVD Lužan Biškupečki i DVD Varaždinbreg).
Operativnim članovima DVD-ova smatraju osobe u dobi od 18 do 65 godina koje svake dvije godine produžuju valjanost liječničkog pregleda i osposobljene su najmanje za zvanje „vatrogasac“ u trajanju od 76 školskih sati, uz obvezu redovnog sudjelovanja u vatrogasnim intervencijama, taktičkim vježbama i mjesečnoj internoj obuci.
Za stotine radnih sati nitko od operativnih članova ne prima nikakvu naknadu, te je općinski načelnik temeljem toga predložio Općinskom vijeću da se obveze plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda za stambeni prostor za 2018. godinu oslobode obveznici naknada ili članovi zajedničkog kućanstva kojima je utvrđena obveza plaćanja naknada, a koji su operativni članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine Gornji Kneginec, što su općinski vijećnici i prihvatili. Odredbama Odluke propisano je da oslobađanje vrijedi samo za tekuću godinu.

Galerija slika