Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Gornji Kneginec za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Općinski načelnik Općine Gornji Kneginec donio je dana 05. veljače 2018. godine Odluku o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Gornji Kneginec za razdoblje od 2018. do 2023. godine.

Dolje ispod možete preuzeti svu dokumentaciju vezanu uz postupak.