Početak radova na Aglomeraciji Varaždin u Općini Gornji Kneginec

Početak radova na Aglomeraciji Varaždin u Općini Gornji Kneginec

U srijedu, 11. travnjaobilježen je početak radova na projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“, Ugovor A-4„Dogradnja sustava odvodnje-Općina Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki“, ukupne vrijednosti 75 milijuna kuna.
Radovi su započeli u Kolodvorskoj ulici u Turčinu, a otvaranju radova uz općinskog načelnika Gorana Kaniški, nazočili su i općinski načelnici Svetog Ilije Marin Bosilj i Trnovca Bartolovečkog Zvonko Šamec, zamjenik varaždinskog župana Robert Vugrin, zamjenik varaždinskog gradonačelnika Zlatan Avar, te predstavnici Hrvatskih voda, Varkoma, izvoditelja radova i nadzora.
Na području Općine Gornji Kneginec odraditi će se radovi vrijednosti 5,3 milijuna kuna, prigodom kojih će se izgraditi 2,7 km cjevovoda, dvije crpne stanice i dva retencijska bazena.
Iznos sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta od strane Općine Gornji Kneginec iznosi 823 tisuće kuna bez PDV-a.
Općina Gornji Kneginec jedna je od rijetkih općina koja je sama već ranije izgradila 32 km kanalizacijskog sustava, te će radovi koji će se izvesti prigodom projekta aglomeracije većim dijelom biti u cilju objedinjava i poboljšanja postojećog sustava, te njegovog stavljanja u punu funkciju.
Radovi su počeli u Kolodvorskoj ulici u Turčinu, a nastaviti će se prema ulici V.Nazora u Turčinu.
Kako bi se tijekom većih oborina rasteretio postojeći sustav mješovite kanalizacije, izgraditi će se dva velika kišna preljeva-retencijska bazena, i to na početku Radničke ulice u Knegincu Donjem te kod Melinca (Ranč), gdje će se izgraditi i spoj kanalizacijskog kolektora u duljini od 280 metara, te spajanje postojeće kanalizacije iz smjera Topličke ulice ispod potoka Mozdernjak na navedeni kolektor.
Izgraditi će se i kanalizacija na početku Dugog Vrha, od pizzerije do početka šume Cukavec, te će se u Šemigovoj grabi uz već postojeći sustav oborinske kanalizacije napraviti i sustav fekalne kanalizacije koji će tlačnim vodom pumpati fekalne vode na spoj kanalizacije u Školskoj ulici, odakle će dalje gravitacijom ići u kanalizacijski sustav.
Slična situacija će biti i sa ulicama Dubrava i Vukovarska u Turčinu gdje će se postojeći sustav iskoristiti za odvodnju oborinske vode sa kolnika i iz kanala uz prugu izravno u potok Cukavec, a izgraditi će se potpuno novi kanalizacijski sustav samo za fekalne vode koji će se spojiti na kolektor iza Vukovarske ulice, te će se i napraviti spoj kanalizacije iz Topličke ulice u kanalizacijski sustav poduzetničke zone Kneginec u ulici Mavra Schlengera.
Ukupna procijenjena vrijednost projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Varaždin“ iznosi do 856 milijuna kunasneprihvatljivim troškovima iporezom na dodanu vrijednost, dok ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta iznosi do 684.,6 milijunakuna, s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje Projekta.

Galerija slika