Savate seminar u Knegincu

Savate seminar u Knegincu

Tijekom proteklog vikenda održan je savate seminar u organizaciji Savate kluba „Omega-gym” Kneginec i „Šimunec-gym” Varaždin uz pokroviteljstvo i podršku Općine Gornji Kneginec. Seminar je vodio jedan od najboljih savate boraca u povijesti, Rychard Sylla.
Prisutno je bilo više od 110 sudionika iz 10 savate klubova s područja cijele Hrvatske. Odličnoj atmosferi svjedoče fotografije sa seminara, a organizatori su ponosni na činjenicu da je zbog velikog odaziva i dobre organizacije g. Sylla obećao doći i iduće godine sa gostima iz Francuske.
Cilj seminara je, osim promocije savate boksa, bio i motiviranje djece i mladih u uključivanje u sportske aktivnosti, te bavljenje sportom općenito. Općina Gornji Kneginec prijavom brojnih projekata u partnerstvu sa općinskim sportskim klubovima i dalje će podržavati te poticati tjelesnu aktivnost djece, mladih, ali i svih ostalih dobnih skupina mještana.