Stručno predavanje udruge vinogradara i voćara „Varaždinbreg“

Stručno predavanje udruge  vinogradara i voćara „Varaždinbreg“

Udruga „vinogradara i voćara Varaždinbreg“ organizirala je u društvenom domu Donji Kneginec stručno predavanje o zaštiti vinove loze od biljnih bolesti i napasti insekata.
Stručnom predavanju se odazvalo 80-tak članova udruge, a prezentaciju zaštite vinove loze održao je predstavnik tvrtke „Bayer“ dipl.ing.agr. Petar Živković koji je upoznao kneginečke vinogradare s novim tehnikama zaštite vinove loze, ali i ukazao u interaktivnoj komunikaciji na propuste koji se u velikoj mjeri još uvijek događaju u zaštiti od cikada koji napadaju vinovu lozu. Na stručnom predavanju također je bila nezaobilazna tema i pošast vinograda, fitoplazma, o kojoj je posebno naglašeno uklanjanje krčenjem zaraženog trsa i iznošenje iz vinograda te obavezno spaljivanje.
U posljednjih godina veliku pažnju vinogradara, sve više zaokuplja pojava bolesti zvane Eska ili apopleksija ili apoplektično venuće. Apopleksija vinove loze u stranoj literaturi poznata je pod imenom “Malldell’Esca” ili “Esca”, kojoj se nije predavala prije prevelika pažnja jer se najčešće javljala na starijim čokotima, ali se u zadnjih 15 godina počela pojavljivati i na čokotima starosti 3-4 godine. Uzročnici sušenja vinove loze su patogene gljive, koje nanose velike ekonomske štete u vinogradarskoj proizvodnji, a posebno je spomenuto da se Eska može prenositi reznim alatom, kojeg je potrebno obavezno dezinficirati prije upotrebe.
Nakon predavanja uslijedilo je prigodno druženje vinogradara uz geslo „Moje vino moj ponos.“

Galerija slika