Predavanje u goricama na Varaždin Bregu

Predavanje u goricama na Varaždin Bregu

U organizaciji udruge vinogradara i voćara „Varaždinbreg" u prelijepom ambijentalnom okruženja vinograda Varaždinbrega 20. 05. 2014. godine u vinogradu predsjednika udruge Dragutina Cveka, održano je predavanje o zaštita vinove loze od najznačajnijih bolesti i štetnika. Predavanje su održali predstavnici firme „Syngenta," ing. Josip Kiš , ing. Snježana Horvat i ing. Ante Andabak, koji su vinogradarima u vinogradu predočili moguće zaraze i bolesti vinove loze. U samom predavanju istaknuta je potreba praćenja vremenskih prilika i na temelju istih prilagođavati termine prskanja i doziranje zaštitnih sredstava. Za period vegetacija koja slijedi, predavači su preporučili prskanje sistemičnim sredstvima jer pružaju najsigurniju zaštitu vinove loze.


Predavači su preporučili vinogradarima proizvode svoje firme za zaštitu vinove loze koji su ponuđeni na tržištu a to su: Redomil gold, zaštitno sredstvo koje se koristi pred cvatnju, poslije cvatnje Pergado F ili Pergado MZ protiv plamenjače, za zaštitu od pepelnice preporuka je Topas u kombinaciji s Thiovit Jet i Talendo a za zaštitu od botrytisa preporuka je Switch.


Predavanje je proteklo u interaktivnoj komunikaciji između predavača i vinogradara a posebnost tematike ovog predavanja su bili upiti vinogradara o problemima s kojima se susreću u praksi mali proizvođači vina, a i odgovori predavača koji su temeljito obradili svako pitanje i ponudili rješenja.


Nakon predavanja nastavljeno je ugodno druženje članova s predavačima uz roštilj i čašu dobrog vina, na terasi klijeti našeg domaćina, s pogledom na vinograde našeg Varaždinbrega.
Predavanju je nazočio i zamjenik općinskog načelnika Općine Gornji Kneginec Robert Đuranec.