Kolegij načelnika s predsjednicima udruga

Kolegij načelnika s predsjednicima udruga

Općinski načelnik Goran Kaniški održao je u srijedu, 19. listopada u 19 sati u prostorijama Općine kolegij sa predsjednicima udruga građana koje djeluju na području Općine Gornji Kneginec.
Tom prigodom izvjestio ih je o tijeku priprema za donošenje općinskog Proračuna za nadolazeću 2017. godinu, te ih upoznao s načinom kandidiranja projekata i programa udruga za sufinanciranje iz općinskog Proračuna.
Predsjednici udruga također su informirani o manifestacijama koje iduće godine namjerava organizirati Općina Gornji Kneginec, a sve u cilju kako bi udruge pravovremeno mogle planirati svoj način participacije u istima te sukladno tome i planirati programe rada za naredno razdoblje.

Galerija slika