Učionica na otvorenom

Učionica na otvorenom

U Općini Gornji Kneginec u subotu, 14. listopada s početkomu 10 sati, u organizaciji Udruge “Agro-Kneginec” organizira se „Učionica na otvorenom“. Udruga učionica organizira u suradnji sa Savjetodavnom službom Varaždin, Poljoprivrednim institutom Osijek, firmom “Grapak” i Centrom dr. Rudof Steiner na Varaždinbregu, uz lokaciju bivšeg ribljeg restorana Rasadnik.
Cilj učionice je educirati poljoprivredne proizvođače, kao i sve zainteresirane, o pravilnoj pripremi tla za sjetvu, uzorkovanju tla za pedelošku analizu, obradi tla, sjetvi i održavanju usjeva, pa sve do žetve. Udruga Agro Kneginec poziva sve zainteresirane da im se pridruže i otkriju puno zanimljivih stvari o poljoprivrednoj proizvodnji. Kompetentni poljoprivredi stručnjaci, kao i distributeri opreme i sjemenskog materijala, predstavit će nove tehnologije i načine rada moderne mehanizacije.
„Učionicu na otvorenom“ u 10 sati otvorit će općinski načelnik Općine Gornji Kneginec, Goran Kaniški.