Izborna skupština športske zajednice

Izborna skupština športske zajednice

U srijedu, 22. studenoga, u Gornjem Knegincu održana je izborna skupština Športske zajednice Općine Gornji Kneginec. Na skupštini su nakon izbora radnih tijela podnesena izvješća Nadzornog odbora i predsjednika športske zajednice o radu i financijsko- materijalnom poslovanju za proteklo razdoblje, koja su i jednoglasno usvojena.
Za predsjednika je ponovno izabran Robert Đuranec, dopredsjednika Predrag Šimunec, dok će dužnosti tajnice obnašati Mirjana Borak, blagajnika Miroslav Bubnjarić, a člana Izvršnog odbora Damir Keretić. Za članove Nadzornog odbora izabrani su Ivan Kobzinek, Dragutin Pofuk i Josip Meštrić.
Predsjednik športske zajednice Robert Đuranec zahvalio se delegatima na ukazanom povjerenju i istaknuo kako je Športska zajednica Općine Gornji Kneginec na poziv „Saveza športova Varaždinske županije“ postala član ove sportske asocijacije s ciljem mogućnosti kandidiranja projekata i dobivanja sredstava za športske udruge po natječajima koje raspisuje Hrvatski olimpijski odbor.
Na skupštini je donesen financijski plan i program rada za naredno razdoblje koji su jednoglasno usvojeni. Skupštini je nazočio i općinski načelnik Goran Kaniški koji je pohvalio kontinuirani rad predsjedništva Športske zajednice i aktivno sudjelovanje u svim sportskim događajima na području općine.

Galerija slika