Kneginečki narodni slikar održao izložbu u Zagrebu

Kneginečki narodni slikar održao izložbu u Zagrebu

Ivan Keretić, naš kneginečki, narodni slikar, u svibnju će započeti s izlaganjem svojega likovnoga opusa u galeriji «Sunce», u Zagrebu. U rodnom Knegincu organizator je likovnih događaja kroz udrugu "Kula Kneginec". S domaćim slikarima organizira likovne radionice, kolonije kao i izložbe. Njegove se slike nalaze gotovo na svim kontinentima, u domovima ljudi koji su prihvatili njegov stil slikanja i koji uživaju u njima ili ih poklanjaju svojim bližnjima. Prepoznatljiv je po svojem izražavanju u kojem prevladava živi kolorit iz kojeg izvire veseo i radostan duh koji se prenosi na gledatelja i nakon mnogo godina; a neki ga nazivaju i "pikasoidni naivac" jer neki njegovi likovi ponekad podsjećaju na opus poznatog slikara. Žarkim i čistim koloritom prenosi na nas odraz svoje čiste i ljudske duše dajući nam svoj životni optimizam . Iako samouki, ovaj kneginečki slikar, uspio je stvoriti originalna, jedinstvena i autentična djela koja će ostaviti pečat i na samu hrvatsku likovnu umjetnost zauzimajući vidno mjesto u slikarskoj naivi

No, važno je istaknuti kako se umjetnički stil ovoga slikara neprekidno preobražava s nutrinom samoga autora. Autor svoje radove ne doživljava kao robu, nego kao "otisak duše" u trenutku inspiracije. Uz likovne kritičare, Keretićevi najbolji kritičari su njegovi posjetitelji izložbi i brojni prijatelji. Na izložbi u Zagrebu, svoje motive zaokružuje kroz pejsaže četiri godišnja doba svoga zavičaja.